Voor de adressen van plaatselijke kerken raadpleeg de gemeentegids onder kerkgenootschappen.

Voor informatie over de Protestantse Kerk in Nederland
(Hervormde Kerk, Gereformeerde kerk en Lutherse kerk),
Voor namen en adressen van predikanten kunt u bellen of mailen naar: de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk Nederland steunpunt zuidwest. Telefoon 078-6771806.

Voor informatie over rooms katholieke parochies:

Dekenaal Centrum Zeeland:
e-mail: dek.zeeland@bisdombreda.nl

Parochies Walcheren telefoon 0118-61 28 60
Parochies De Bevelanden en Schouwen Duiveland telefoon 0113-21 86 10
Parochies Regio Oost Zeeuws Vlaanderen telefoon 0114-31 00 13
Parochies Regio Midden Zeeuws Vlaanderen telefoon 0115-61 60 06
Parochies Regio West Zeeuws Vlaanderen telefoon 0117-45 18 33