Aangepaste kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking

Zeeuws Vlaanderen:

Terneuzen
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
eens per twee maanden
Sloelaan 40, Terneuzen
informatie mevrouw Lia Herrebout 0115-695171

Protestantse Kerk, Opstandingskerk
Bellamystraat 74, Terneuzen
Eens per twee maanden

informatie:
Mevr. J. Pelle -Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl
Dhr. A. Scheele -Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl

Protestantse gemeente ‘De Verbinding’ (Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje)
Enkele keren per jaar

informatie:
Mw. G.T. de Graaf – Tel. 0117-401962, email: gtdegraaf@zeelandnet.nl

 

Walcheren:

Middelburg
Iedere tweede zondag van de maand
Aanvang: 14.30 uur
Kerkgebouw De Morgenster
Adriaan Lauwereyszstraat 6 Middelburg
organisatie: commissie bijzonder kerkenwerk Walcheren
mw. G. Schilperoord, email: gerries@kpnplanet.nl

Vlissingen, West-Souburg
Eenmaal per jaar een bijzondere viering in “De Schaapskooi”, Lammerenburg i.s.m. bewoners van Philadelphia-huis de Westerhof. Contactpersoon: de heer K. Borg telefoon 0118-46 60 46


Zuid-Beveland

Goes:
Commissie aangepaste vieringen
Informatie: de heer S. Maljaars, tel. 0113-582186, email: sjaakmaljaars@gmail.com


Tholen

Tholen:
Ring Tholen van de Hervormde Gemeente; eens per kwartaal in 7 wisselende kerken een bijzondere viering i.s.m. Oudervereniging Philadelhia Support contactpersoon: de heer Moerland telefoon 0166 – 69 25 09


Schouwen-Duivenland

Zierikzee:
Jaarlijks organiseert het Platform voor de Kerken in Zierikzee een bijzondere kerkdienst, waaraan de deelnemers van de gespreksgroep Schouwenoord actief meewerken. Contactpersoon: mevrouw T. Kieboom telefoon 0111-41 52 38.

Van de kerkdienst op 29 mei 2011 rondom de gespreksgroep Schouwenoord is een videorgistratie gemaakt.
Klik op onderstaande link om deze beelden te bekijken.

http://www.gereformeerdzierikzee.nl/gewoon-bijzonder/kleurrijk/2011_wat-heb-je-aan.php

Ook jaarlijks vindt in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee (Zevengetijstraat) een bijzondere kerkdienst plaats waaraan de leden van Het Clubje meewerken. Als regel op de eerste zondagavond van oktober, om 18.00 uur.